top of page

FÆNGSLET ER ET REPRESSIONSMIDDEL

FOR DEN HERSKENDE KLASSE

HVAD GØR VI?

ABC København støtter konkret fængslede ved at: 

 

  • Deltage i retssager som bisiddere

  • Formidle kontakt til advokater
  • Besøge fængslede
  • Sørge for kontakt mellem fængslede og pårørende
  • Formidle solidaritetsbreve
  • Støtte fængslede og hjælpe med nødvendige informationer
  • Bistå pårørende

Derudover laver vi oplysningsarbejde om rettigheder, sikkerhedskultur og kritik af fængselsvæsenet igennem kampagner, infoarrangementer og workshops, og vi er til stede ved protester og demonstrationer i ind- og udland. Vi afholder også cafémøder hvor folk, der selv har oplevelser med fængselsvæsenet eller deres pårørende, kan mødes og tale sammen.

HVAD GØR VI IKKE?

Vi yder ikke juridisk bistand, men vi formidler gerne kontakt til andre, der gør. Vi samarbejder ikke med staten, kommunen, arbejdsgivere eller andre magtinstanser. Vores prioritet er at hjælpe vores brugere så godt som muligt og vi videregiver ikke oplysninger, der kan skade dem.

OM ABC KØBENHAVN

ABC København er en rettighedsgruppe for folk, der oplever problemer med politi og fængsel i forbindelse med politisk arbejde. Gruppen er en del af det internationale netværk Anarchist Black Cross, som har eksisteret i mere end 100 år. Vi ser fængslet som et repressionsmiddel for den herskende klasse. Vi kæmper for løsladelse af politiske fanger og vi forholder os kritisk til fængselssystemet.

18641795 10211704451078831 939939188 o_c
bottom of page